ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური ინფორმაცია 2019-11-07T16:42:54+00:00

შპს ,,გორის დილა”–ს 2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

შუამავლები