ზურაბ ვარამაშვილი
ზურაბ ვარამაშვილილიცენზირებისა და ტრანსფერების მენეჯერი
გიორგი კიკნაძე
გიორგი კიკნაძეუსაფრთხოების ოფიცერი
გიორგი გოლოშვილი
გიორგი გოლოშვილიგულშემატკივართან მეკავშირე
შეზღუდული ქმედუნარობის მქონე პირებთან მეკავშირე
ბაგრატ ფანიაშვილი
ბაგრატ ფანიაშვილიექიმი
რომეო კუპრეიშვილი
რომეო კუპრეიშვილიფიზიოთერაპევტი
როლანდ ხვადაგიანი
როლანდ ხვადაგიანიფიზიოთერაპევტი
გიორგი ჭიღლაძე
გიორგი ჭიღლაძეფინანსისტი
ნიკოლოზ ბაიდაური
ნიკოლოზ ბაიდაურიმედია ოფიცერი
ბადრი გიგუაშვილი
ბადრი გიგუაშვილიადმინისტრატორი
ილია დვალშვილი
ილია დვალშვილიადმინისტრატორი